Valentin Internationaler Messeservice GmbH & Co. KG

Deltagar ID: 3343. Hemsida: .
Gäller till: 2020-04-30

Detta certifikat intygar att Valentin Internationaler Messeservice GmbH & Co. KG deltar i initiativet för CO2-neutrala hemsidor. Det betyder att CO2-utsläppet från både hemsidan och hemsidans besökare är neutraliserat genom mätbara CO2-reduktioner. Reduktionerna sker bl.a. genom installation av nya, förnybara energikällor (t.ex. vindkrafverk) och genom deltagande i kontrollerade, CO2-reducerande projekt.
Läs mer på www.minskaco2.se
Gör er hemsida CO2 neutral
Share on Facebook