Svenska

CO2 Neutral Website – certifikat för

Dr. Hahn GmbH & Co. KG

Certifikatinfo

Status
Giltigt certifikat
Deltagar-ID
5568
Giltigt till
2024-10-31
Website
www.dr-hahn.eu
CO2 Neutrale Website

CO2 Neutral Website Certifikat

Detta certifikat intygar att Dr. Hahn GmbH & Co. KG deltar i initiativet för CO2-neutrala hemsidor. Det betyder att CO2-utsläppet från både hemsidan och hemsidans besökare är neutraliserat genom mätbara CO2-reduktioner. Reduktionerna sker bl.a. genom installation av nya, förnybara energikällor (t.ex. vindkrafverk) och genom deltagande i kontrollerade, CO2-reducerande projekt.

initiativet CO2 Neutral Website

Wir halten unsere Versprechen! Und BDO prüft nach

Das Revisionsunternehmen BDO fertigt jährliche Prüfungen unserer CO2-Angaben ab. Sie zeigen, dass unsere Projekte und Investitionen einen durchschnittlichen Kompensationsgrad von 200% der CO2-Emissionen unserer Mitglieder erbringen.

CO2 Neutrale Website

Weiterlesen

Über CO2-Neutrale WebsiteSo funktioniert es

© 2022 CO2 Neutral Website