CO2 Neutrale Website
Norsk

CO2 Neutral Website–sertifikat for

Open Grid Europe

Informasjon om sertifikat

Status
Gyldig sertifikat
Medlemsidentifikasjon
4570
Utløpsdato
30.06.2022
Nettside
oge.net
CO2 Neutrale Website

CO2 Neutral Website sertifikat

Dette sertifikatet bekrefter herved at Open Grid Europe er deltaker i ordningen for CO2 nøytrale hjemmesider. Dette betyr at CO2 utslipp fra både nettsiden og brukere av nettsiden, er nøytralisert gjennom målbare CO2-reduksjoner.
Reduksjon av CO2-utslipp, skjer bla.a. ved installasjon av nye, vedvarende energikilder (eksempelvis vindmøller), samt deltagelse i kontrollerte, CO2-reduserende prosjekter.

initiativ C02 Neutral Website

Wir halten unsere Versprechen! Und Deloitte prüft nach

Das Revisionsunternehmen Deloitte fertigt jährliche Prüfungen unserer CO2-Angaben ab. Sie zeigen, dass unsere Projekte und Investitionen einen durchschnittlichen Kompensationsgrad von 200% der CO2-Emissionen unserer Mitglieder erbringen.

CO2 Neutrale Website

Weiterlesen

Über CO2-Neutrale WebsiteSo funktioniert es

© 2020 CO2 Neutral Website