CO2 Neutrale Website
Norsk

CO2 Neutral Website–sertifikat for

GreenCycle Stiftung & Co. KG

Informasjon om sertifikat

Status
Gyldig sertifikat
Medlemsidentifikasjon
4356
Utløpsdato
30.11.2021
Nettside
www.greencycle.de
CO2 Neutrale Website

CO2 Neutral Website sertifikat

Dette sertifikatet bekrefter herved at GreenCycle Stiftung & Co. KG er deltaker i ordningen for CO2 nøytrale hjemmesider. Dette betyr at CO2 utslipp fra både nettsiden og brukere av nettsiden, er nøytralisert gjennom målbare CO2-reduksjoner.
Reduksjon av CO2-utslipp, skjer bla.a. ved installasjon av nye, vedvarende energikilder (eksempelvis vindmøller), samt deltagelse i kontrollerte, CO2-reduserende prosjekter.

initiativ C02 Neutral Website

Wir halten unsere Versprechen! Und Deloitte prüft nach

Das Revisionsunternehmen Deloitte fertigt jährliche Prüfungen unserer CO2-Angaben ab. Sie zeigen, dass unsere Projekte und Investitionen einen durchschnittlichen Kompensationsgrad von 200% der CO2-Emissionen unserer Mitglieder erbringen.

CO2 Neutrale Website

Weiterlesen

Über CO2-Neutrale WebsiteSo funktioniert es

© 2020 CO2 Neutral Website